Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2021/22, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

Korzyści

1

znają podstawowe zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego

2

konstruują plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami prawa oraz aktualną sytuacją w oświacie

3

podejmują wszelkie dodatkowe działania związane prawidłowym funkcjonowaniem placówki w nowym roku szkolnym

Opis

Nowy rok szkolny zbliża się szybkimi krokami. Już teraz warto zastanowić się nad specyfiką zbliżającego się roku – trwająca pandemia, zły stan psychofizyczny uczniów                  i nauczycieli, trudności z realizacją podstawy programowej w edukacji zdalnej – te i nie tylko te sprawy, będą rzutować na to, co dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną zaplanuje na kolejny rok. Oczywiście z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej placówki, którą należy poddać ocenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez aktualne wyzwania, zmiany w prawie, przypomni niezbędne coroczne działania oraz wprowadzi w realizację  nowych zadań a także pozwoli sprawnie i efektywnie przeprowadzić radę pedagogiczną otwierającą nowy rok.

Program szkolenia

 • Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego.
 • Informacje na temat aktualnej sytuacji w oświacie oraz głównych kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Analiza zasobów placówki, kondycji psychofizycznej oraz potrzeb dydaktycznych uczniów jako podstawy do planowania działań w nowym roku szkolnym:
 • podstawowe narzędzia diagnostyczne w sferze dobrostanu uczniów i nauczycieli;
 • podstawowe zasady diagnozy dydaktycznej „na wejściu”,
 • formułowanie wniosków oraz zaleceń na poziomie szkoły, oddziału, indywidualnym ucznia i nauczyciela.
 • Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • Ewaluacja wewnętrzna w nowym roku jako szczególnie ważny obszar nadzoru pedagogicznego – co i dlaczego należy uwzględnić?
 • Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły:
 • „kalendarz” nowego roku,
 • plany pracy, w tym również plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły,
 • tygodniowy plan pracy,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podstawowe etapy oraz zadania nauczycieli i specjalistów.
 • Przygotowanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców.
 • Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
 • kontrola obiektu pod kątem zachowania bhp,
 • przeglądy, atesty, certyfikaty – aktualizacja,
 • aktualne druki szkolne,
 • inne.
 • Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad. Zadania dyrektora oraz nauczycieli.
 • Sprawy różne.
 • Odpowiedzi na pytani uczestników.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas