Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2022/2023, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej

Korzyści

1

Uczestnicy znają aktualne przepisy prawa oświatowego i w oparciu o nie potrafią opracować plany pracy, programy nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

2

Znają kierunki polityki oświatowej na rok 2022- 2023 oraz potrafią uwzględniać te kierunki w działaniach szkoły w roku szkolnym.

3

Potrafią diagnozować potrzeby uczniów i odpowiednio planować działania szkoły w celu ich zaspakajania.

4

Znają zasady i sposoby dokumentowania działań szkoły związanych z realizacją kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2022-2023.

Opis

Jak zaplanować pracę w nowym roku szkolnym, aby wykorzystać zasoby placówki, zasoby ludzkie i działać zgodnie z obowiązującym prawem? Jakie działania podjąć aby programy nauczania i wychowana odpowiadały zmienionym rozporządzeniom?  Jakie działania planować i dokumentować, jak to robić, aby właściwe zorganizować pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Co z odpowiedzialnością prawną nauczycieli?

 Na te i inne pytania uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź w trakcie naszego spotkania. Zapraszamy!

Program szkolenia

  • Zmiany w zapisach prawa oświatowego i ich skutki dla planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  • Analiza głównych kierunków polityki oświatowej państwa i ich wdrażania w działania szkoły.
  • Wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego
  • Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej, z uwzględnieniem zmian treści programowych, zgodnie z nowymi rozporządzeniami.
  • Organizacja pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas