Realizacja w szkołach branżowych priorytetu - doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Korzyści

1

Znają ideę i cele wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

2

Potrafią zaplanować oraz skutecznie wdrażać założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności w swoich szkołach.

3

Potrafią planować i realizować współpracę z pracodawcami w celu wdrażania ZSU 2030.

4

Umiejętnie monitorują proces wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności z uwzględnieniem różnych form współpracy z pracodawcami.

5

Dokumentują działania związane z współpracą z pracodawcami.

Opis

31 grudnia 2021 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała nr 195/2020 w sprawie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Czym jest ta strategia? Jakie są jej założenia i w jaki celu ma być wdrażana? I szczególnie ważne dla szkół pytanie - w jaki sposób skutecznie prowadzić proces wdrożenia powyższej strategi w naszych szkołach? W roku szkolnym 2022-2023 jeden z kierunków polityki oświatowej odnosi się do wdrażania ZSU 2030 z wykorzystaniem do tego celu współpracy z pracodawcami. Podczas szkolenia przybliżymy Państwu zagadnienia związane z ZSU 2030 i podpowiemy w jaki sposób skutecznie ją wdrażać w szkołach branżowych wykorzystując do tego współpracę z pracodawcami. Podzielimy się również z państwem sprawdzonymi dobrymi praktykami dotyczącymi współpracy szkół z pracodawcami.

Program szkolenia

  • Idea i cele Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Znaczenie współpracy z pracodawcami w ZSU 2030.
  • Podstawowe elementy tworzące Zintegrowaną Strategię Umiejętności -zasoby i zapotrzebowanie na umiejętności w przestrzeni społeczno - gospodarczej z uwzględnieniem potrzeb pracodawców.
  • Planowanie oraz skuteczne wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności z wykorzystaniem różnych form współpracy z pracodawcami.
  • Formy i płaszczyzny współpracy z pracodawcami z jakich mogą korzystać szkoły, które podnoszą jakość kształcenia i pozwalają na skuteczne wdrażanie ZSU 2030.
  • Monitorowanie i dokumentowanie procesu współpracy z pracodawcami w związku z wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas