Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w nowej formule w roku szkolnym 2022-2023.

Korzyści

1

Uczestnicy znają przepisy dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego.

2

Potrafią właściwie zorganizować proces edukacyjny przygotowujący uczniów do egzaminu uwzględniający wymagania egzaminacyjne.

3

Wiedzą w jaki sposób planować proces przygotowania ucznia do egzaminu oraz potrafią stosować skuteczne formy i metody pracy z uczniem.

4

Umiejętnie planują proces przygotowania uczniów do egzaminu.

Opis

W roku szkolnym 2022-2023 absolwenci liceów czteroletnich po raz pierwszy przystąpią do egzaminu maturalnego w nowej formule 2023. W roku następnym w tej formule egzamin zdawać będą absolwenci techników pięcioletnich. W związku z powyższym szkoły muszą właściwie zorganizować i przeprowadzić egzamin zgodnie z nowymi regulacjami, natomiast nauczyciel powinni właściwie przygotować swoich uczniów do egzaminu. Podczas szkolenia wyjaśnimy w jaki sposób organizować i przeprowadzać egzamin w nowej formule, podpowiemy również nauczycielom w jaki sposób właściwie przygotować młodzież do tego tak ważnego egzaminu. Omówimy w jaki sposób zaplanować proces przygotowania do egzaminu, dokonamy przeglądu metod pracy jakie mogą być stosowane, aby właściwie przygotować młodzież do spełnienia wymagań egzaminacyjnych.

Program szkolenia

  • Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule 2023.
  • Wykorzystanie wymagań edukacyjnych oraz wymagań PP w procesie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2023 roku.
  • Kreowanie warsztatu pracy nauczyciela - dobór właściwych metod nauczani oraz form pracy z uczniem w celu właściwego przygotowania go do wymagań egzaminacyjnych.
  • Planowanie procesu przygotowania uczniów do egzaminu - testy diagnostyczne i egzaminy próbne jako element porządkujący proces przygotowania.
  • Jak przygotować, przeprowadzić egzaminy próbne i skutecznie wykorzystać ich wyniki do poprawy poziomu przygotowania uczniów do matury. Kryteria oceniania jako wskazówki do pracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas