Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej

Korzyści

1

Znajomość podstawowego narzędzia diagnozy pedagogicznej w aspekcie traumy, sytuacji kryzysowej.

2

Rozumienie znaczenia kompetencji pedagogicznych.

3

Umiejętność zaoferowania wsparcia uczniowi w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej.

Opis

Współczesna rzeczywistość dotknięta poczuciem nieustannego zagrożenia i wzrostem poziomu agresji w codziennym życiu sprawia, że szkoła staje się potencjalnym miejscem sytuacji kryzysowych i traumatycznych. Reakcje dzieci i młodzieży na takie zdarzenia są głębsze niż dorosłych i bardziej dla nich dotkliwe. Nie bez powodu więc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązuje szkołę do rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia wynikających między innymi z sytuacji kryzysowych i traumatycznych. Jak zatem działać profesjonalnie, umiejętnie prowadzić odreagowanie, czy debriefing  po zajściu? Czym powinna kierować się osoba koordynująca działania interwencyjne i pracująca z uczniem w sytuacji kryzysowej i traumatycznej? Szkolenie dostarczy odpowiednich wskazówek i sprawdzonych praktyk.

Program szkolenia

  • Charakterystyka sytuacji traumatycznych.
  • Reguły pracy z uczniem z syndromem stresu posttraumatycznego.
  • Reakcje dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych.
  • Wskazówki do pracy z uczniem w sytuacji kryzysowej.
  • Projektowanie pomocy dla ucznia w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej.
  • Wsparcie ucznia z rodziny dysfunkcyjnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas