Jak pracować z uczniami przybyłymi z zagranicy w szczególności z Ukrainy - zasady, formy i metodyka nauczania wszystkich przedmiotów ujętych podstawą programową.

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady pracy z uczniami z Ukrainy w fazie ich przyjmowania do szkoły i aklimatyzacji do nowych warunków.

2

Potrafią właściwie zorganizować proces lekcyjny w zakresie wsparcia i opieki, ale również dydaktyki.

3

Wiedzą w jaki sposób formować środowisko pracy oraz potrafią podejmować działania integrujące uczniów.

4

Znają sprawdzone i skuteczne metody i formy pracy z uczniami z zagranicy. Właściwie prowadzą proces oceniania uczniów.

5

Potrafią właściwie dobierać metodykę i sposoób pracy w zależności od bieżącej sytuacji w klasie/grupie.

Opis

W priorytetach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022-2023 znalazł się priorytet zobowiązujący szkoły do podejmowania działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz umożliwienia nauki języka łacińskiego już od poziomu szkoły podstawowej. Jak w sposób atrakcyjny, aktywny i skuteczny realizować powinności szkoły w tym zakresie? Podczas szkolenia omówimy sposoby realizacji tego priorytetu - podamy Państwu przykłady działań szkoły w tym zakresie. Jak również podpowiemy w jaki sposób można wprowadzić do oferty szkoły możliwość nauki języka łacińskiego. Wskażemy Państwu rozwiązania prawne oraz możliwości szkoły w tym zakresie. Powiemy również w jaki sposób planować, realizować i dokumentować zadania wynikające z tego konkretnego priorytetu.

Program szkolenia

  • Zasady pracy z uczniami z zagranicy w fazie ich przyjmowania do szkoły i aklimatyzacji do nowych warunków funkcjonowania edukacyjnego.
  • Właściwa organizacja procesu lekcyjnego w zakresie wsparcia i opieki, aby był on skuteczny i pozwalał osiągnąć zamierzone cele.
  • Tworzenie przyjaznego środowisko edukacyjnego z wykorzystaniem właściwych i skutecznych form i metod pracy z uczniami. Przegląd sprawdzonych metod pracy z uczniami zagranicznymi.
  • Tworzenie spójnego systemu oceniania uczniów wspierającego motywację uczniów do pokonywania trudności i efektywnej aklimatyzacji w zespole klasowym.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas