Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych

Korzyści

1

Poznanie pojęcia kompetencji kluczowych.

2

Dostrzeżenie roli kompetencji kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

3

Realizacja zapisów podstawy programowej dotyczącej kompetencji kluczowych.

4

Wzbogacenie własnego warsztatu dydaktycznego w zakresie metod aktywizujących.

5

Stworzenie sytuacji sprzyjającej inicjowaniu i realizowaniu przez uczniów działań na rzecz własnego rozwoju.

Opis

Zgodnie zobowiązującą podstawą programową i rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym nauczyciel w swojej pracy powinien stwarzać uczniom warunki do działań na rzecz własnego rozwoju. Szkolenie dostarczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących sposobów stosowania metod aktywizujących jako skutecznego sposobu kształcenia kompetencji kluczowych.

Program szkolenia

  • Rola kompetencji kluczowych w podstawie programowej.
  • Kompetencje kluczowe a program nauczania.
  • Kompetencje kluczowe a przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych/kształcenie kompetencji kluczowych w procesie przygotowania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
  • Przegląd metod aktywizujących i analiza doboru metod aktywizujących.
  • Warsztaty stosowania metod aktywizujących dydaktyce.
  • Metody rozwijania kompetencji kluczowych.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas