Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Korzyści

1

Uczestnicy po szkoleniu znają obowiązujące priorytety MEN i założenia ministerialnego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2016-2020, dysponują warsztatem dydaktycznym w zakresie metod motywujących uczniów do czytania i jego doskonalenia.

2

Uczestnicy umieją pomóc uczniowi zaprojektować proces poznawania lektury własnej, świadomie rozwijają kompetencje czytelnicze uczniów na drodze stosowania metod aktywizujących.

3

Uczestnicy działają interdyscyplinarnie na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych, mają potrzebę i umiejętności inicjowania działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa w środowisku.

4

Uczestnicy potrafią stworzyć i zrealizować system działań na rzecz poprawy efektywności swoich działań.

Opis

Zgodnie zobowiązującą podstawą programową nauczyciel powinien stwarzać uczniom warunki do działań na rzecz własnego rozwoju. Jedną z dróg jest rozwój kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. 

W kontekście niepokojącego zjawiska, jakim jest konsekwentnie od lat spadające czytelnictwo w Polsce, edukacja czytelnicza jawi się jako prawdziwe wyzwanie dla współczesnej szkoły

Szkolenie dostarczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz poprawy czytelnictwa uczniów w Państwa środowisku.

Program szkolenia

  • Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku - upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  • Kompetencje czytelnicze w kontekście wyzwań współczesnego świata.
  • Interdyscyplinarność działań na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych.
  • Metody doskonalenia techniki czytania i koncentracji.
  • Przegląd metod aktywizujących i motywujących uczniów do czytania. Planowanie pracy nad lekturą jako zadanie nauczyciela i uczniowska kompetencja.
  • Warsztaty w zakresie tworzenia projektów promujących czytelnictwo uczniów.
  • Model wsparcia systemu rozwijania kompetencji czytelniczych i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas