Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych regulujących pracę szkól zawodowych od września 2019 roku oraz nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

2

Przygotowanie do wdrożenia zmian w zakresie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz do projektowania działań w zakresie marketingu edukacyjnego w celu wypromowania marki szkoły/placówki.

3

Uświadomienie istoty zmian w zakresie metod pracy z uczniami: nowa podstawa programowa - nowy uczeń - nowy sposób pracy nauczyciela.

Opis

Od września 2019 roku do szkół ponadpodstawowych wchodzą szeroko zakrojone zmiany w kształceniu zawodowym. Celem tych zmian jest podniesienie prestiżu szkolnictwa zawodowego, wzmocnienie współpracy z pracodawcami, kształcenie specjalistów w poszczególnych branżach. Zmuszają one szkoły kształcące w zawodach szkolnictwa branżowego do dostosowania oferty kształcenia do obowiązującej klasyfikacji zawodów z jednoczesnym przygotowaniem absolwentów do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych zdaniem egzaminów. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu zmian dotyczących kształcenia zawodowego, ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, a także poznają strukturę podstawy programowej kształcenia w zawodach. W kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/20 uwzględniono zagadnienia dotyczące wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, a zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego została ujęta w planie nadzoru pedagogicznego MEN i będzie podlegała kontroli planowej. Szkolenie ma przygotować szkoły do właściwej realizacji priorytetu MEN i spełniania wymagań państwa w tym zakresie. 


Program szkolenia

  • Organizacja szkolnictwa ponadpodstawowego od 1 września 2019 roku. Zmiany w szkolnictwie zawodowym.
  • Podstawy prawne określające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  • Budowa nowej podstawy programowej oraz zalecane warunki i sposób jej realizacji.
  • Oferta programowa szkoły podstawą tworzenia znaku firmowego szkoły/placówki.
  • Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas