Ocenianie i klasyfikowanie w okresie zdalnego nauczania.

Korzyści

1

Uporządkowanie prawnych aspektów oceniania i klasyfikowania zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi i zasadami wewnątrzszkolnymi.

2

Poznanie skutecznych metod dawania uczniowi i rodzicom informacji zwrotnej dotyczącej oceniania.

3

Przygotowanie do zebrania klasyfikacyjnego – również w formie online.

4

Poznanie zasad przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności, egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w warunkach zdalnego nauczania.

5

Wypracowanie przydatnych narzędzi wspierających ocenianie i klasyfikowanie uczniów (ankiet, arkuszy sprawozdawczych, zestawień tabelaryczne itp).

Opis

W związku ze zmianami trybu pracy szkół, musimy dobrze przygotować się do oceniania i klasyfikowania uczniów, uwzględniając dotychczasowe zapisy w prawie oświatowym, wewnątrzszkolne zasady oceniania, a także nowe przepisy wprowadzane od 25 marca, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.  

Program szkolenia

  • Kompetencje Rady Pedagogicznej w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  • Komunikacja w okresie zdalnego nauczania. Jak skutecznie dawać informacje zwrotną dotyczącą oceniania?
  • Ocenianie i klasyfikowanie w zgodzie z prawem oświatowym oraz wewnątrzszkolnymi zapisami
  • Przygotowanie zebrania klasyfikacyjnego związanego z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów w warunkach zdalnego nauczania.
  • Tryb odwoławczy.
  • Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy w okresie zdalnego nauczania.
  • Kompleksowe wsparcie szkoły – wypracowanie przykładowych narzędzi.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas