Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa

Korzyści

1

Poznanie przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego.

2

Znajomość szczególnych trudności powstałych w dobie koronawirusa.

3

Poznanie dobrych praktyk na rzecz monitorowania spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia w ramach kształcenia na odległość.

4

Podkreślenie funkcji opiekuńczej i wychowawczej szkoły w obecnym czasie.

Opis

Dotykająca współczesny świat pandemia skomplikowała funkcjonowanie społeczeństwa we wszystkich obszarach życia codziennego. W szczególny sposób dotknęła szkoły- uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególnym wyzwaniem stało się nie tylko opanowanie nowoczesnych narzędzi umożliwiających naukę na odległość, ale przede wszystkim zadbanie o emocje, relacje, a także dobrą, partnerską współpracę wszystkich zainteresowanych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. reguluje nauczanie zdalne w związku z pandemią koronawirusa, nakłada na szkoły obowiązek realizowania podstawy programowej, obliguje do monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności i oczywiście nie zwalnia z kontroli obowiązku szkolnego. To ostatnie zadanie staje się obecnie nie lada wyzwaniem dla szkoły. Szkolenie jest okazją do praktycznego poszukiwania sposobów na umiejętne i efektywne angażowanie uczniów w życie klasy, szkoły, zachęcanie ich do kontaktu z nauczycielami, radzenia sobie w sytuacji permanentnej nieobecności ucznia w lekcjach on line czy braku wywiązywania się z powierzonych zadań.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne organizowania nauki na odległość
  • Analiza nowych zjawisk zaistniałych w dobie koronawirusa zaburzających realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
  • Ustalenie priorytetów szkoły w dobie pandemii. Budowanie relacji z uczniem w pracy na odległość.
  • Wspomaganie uczniów i nauczycieli w tworzeniu warsztatu pracy sprzyjającego efektywnemu uczestnictwu w nauce na odległość.
  • System współpracy nauczycieli na rzecz monitorowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
  • Współpraca z rodzicami w dobie korona wirusa na rzecz sprawnej realizacji obowiązku szkolnego.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas