Konstruowanie programów nauczania na rok szkolny 2020/21 z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w prawie oświatowym

Korzyści

1

Poznanie zmian w zapisach prawa oświatowego.

2

Prawidłowe przygotowanie/zmodyfikowanie programu nauczania i wychowania.

3

Sformułowanie wyznaczników pracy wychowawczej i na tej podstawie opracowanie programu i planu pracy.

Opis

W czerwcu uległy zmianom zapisy prawa oświatowego dotyczące ramowych planów nauczania, a co za tym idzie zmiany w treściach edukacyjnych – szczególnie w sferze dydaktyczno-wychowawczej. Będziemy przybliżać uczniom  między innymi: tematykę zdrowia, klimatu, edukacji prawnej i ekonomicznej. Kolejne nowości znajdują się w przygotowaniu.

Ministerstwo ogłosi również główne kierunki polityki oświatowej państwa, co przekładać się winno na pogramy nauczania w różnych typach szkół oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

Aby rozpocząć nowy rok szkolny z aktualną wiedzą i właściwie zaplanować pracę i proces dydaktyczno-wychowawczy zapraszamy Państwa na szkolenie, które uporządkuje  wiedzę rad pedagogicznych w tym zakresie.

Program szkolenia

  • Analiza zmian prawnych dotyczących programów nauczania i wychowania.
  • Analiza głównych kierunków polityki oświatowej państwa wraz z przykładami wdrażania ich w działania szkoły.
  • Konstruowanie programów nauczania z uwzględnieniem zmian prawnych.
  • Budowa programu profilaktyczno-wychowawczego na poziomie szkoły i oddziałów z uwzględnieniem najnowszych wytycznych.
  • Modyfikowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o poznane zmiany w prawie oświatowym.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas