Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Korzyści

1

Poznanie głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

2

Zaplanowanie działań prowadzących do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

3

Poznanie przykładowych sposobów indywidualizacji pracy z uwzględnieniem efektywnie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opis

W roku szkolnym 2020/21 zgodnie z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa szkoły powinny skupić swoje działania na zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Drogą do uzyskania oczekiwanych wysokich efektów jest uwzględnianie indywidualnych różnic edukacyjnych, rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb psychofizychnych i rozwojowych uczniów. Czyli to, co pokrótce określamy jako efektywne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Obszar szczególnie ważny po kilkumiesięcznym czasie edukacji na odległość, która niestety - skupiła się przede wszystkim na sferze dydaktycznej. Jednak kształcenie to złożony proces, który odnosi się do kształtowania postaw, nabywania kompetencji kluczowych, budowania relacji i pełnego wsparcia wychowanków w drodze rozwoju. Stąd tematyka ta w najbliższym roku szkolnym stać się winna  szczególnie ważna dla szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych.

Program szkolenia

  • Analiza "priorytetów" MEN na rok szkolny 2020/21. Wysoka jakość kształcenia jako obowiązek każdej placówki.
  • Określenie czynników wpływających na jakość kształcenia. Anliza zasobów i możliwości szkoły.
  • Diagnoza (rozpoznanie) jako podstawa wsparcia uczniów.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a efektywność kształcenia.
  • Indywidualizacja jako standard pracy każdego nauczyciela. Co i jak można/ należy indywidualizować w pracy z uczniem.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas