Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023 /2024.

Korzyści

1

Nauczyciele/wychowawcy poznają przepisy prawa dotyczące pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.

2

Nauczyciele rozwiną kompetencje komunikacyjne w obszarze bariery językowej oraz skutecznej komunikacji „nauczyciel- uczeń”, „uczeń- uczeń”.

3

Uczestnicy dowiedzą się jak z perspektywy swojego przedmiotu: planować, podejmować działania oraz w razie potrzeby je weryfikować.

4

Dowiedzą się jak kształtować sprawności językowe we współpracy z nauczycielem języka polskiego jako języka obcego.

Opis

  Od wielu lat uczniowie z doświadczeniem migracyjnym pojawiają w naszym systemie oświaty. Jednak skala tego zjawiska, szczególnie po przyjęciu uchodźców z Ukrainy, jest dziś bardzo duża, a uczniowie pojawiają się w szkołach również w trakcie roku szkolnego. Jest to ogromne wyzwanie dla dzieci, które znalazły się w naszym kraju, nie znając często języka, ale też dla nauczycieli, którzy ze względu na specjalne okoliczności muszą doskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym i doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że języka polskiego uczą nie tylko poloniści prowadząc dodatkowe lekcje, ale każdy z nich.  

Program szkolenia

  • Co mówi prawo o uczeniu obcokrajowców?
  • Jak włączyć dziecko migracyjne do zespołu klasowego – sposoby integracji z grupą.
  • Kompetencja komunikacji kluczową kompetencją na każdym przedmiocie.
  • Perspektywa nauczyciela przedmiotu- trzy poziomy działań; planowanie, działania, weryfikacja.
  • Jak kształtować sprawności językowe na lekcjach języka polskiego jako języka obcego.
  • Współpraca nauczycieli przedmiotów z nauczycielem języka polskiego jako obcego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas