Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

Korzyści

1

Przypomnienie funkcji oceniania wewnątrzszkolnego.

2

Przygotowanie uczestników do wprowadzenia zasad oceniania w nauczaniu zdalnym.

3

Wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniana w nauczaniu zdalnym.

Opis

Zdalne nauczanie organizowane przez szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca  2020 r. (Dz.U. poz.493) stanowi ogromne wyzwanie i niesie ze sobą szereg problemów do rozwiązania. Jednym z nich, o podstawowym znaczeniu dla właściwego funkcjonowania szkoły, jest ocenianie uczniów w czasie prowadzenia nauczania zdalnego. Proponowane webinarium wspomoże Państwa w tym obszarze dostarczając informacji na temat zgodnych z prawem i skutecznych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w nauczaniu zdalnym.

Program szkolenia

  • Zasady oceniania zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r.
  • Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w statucie szkoły.
  • Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w nauczaniu zdalnym
  • Podstawy prawne, sposób wprowadzenia, cel oceniania, metody, sposoby.
  • Ocenianie roczne, prowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.
  • Warunki i tryb uzyskiwania przez uczniów ocen wyższych od proponowanych przez nauczycieli, sprawdziany wiadomości i umiejętności.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas