Zasady oceniania w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych

Korzyści

1

Przypomnienie zasad oceniania w oparciu o obowiązujące przepisy.

2

Przypomnienie funkcji oceniania wewnątrzszkolnego.

3

Przygotowanie uczestników do wprowadzenia zasad oceniania w nauczaniu zdalnym w oparciu o kryteria weryfikacji podstawy programowej.

4

Zapoznanie z nową formułą egzaminu zawodowego – ocenianie zewnętrzne.

5

Poznanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniana w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych.

Opis

Zdalne nauczanie organizowane przez szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca  2020 r. (Dz.U. poz.493) stanowi ogromne wyzwanie szczególnie dla nauczycieli kształcenia zawodowego.  E-nauczanie i e-ocenianie mają podstawowe znaczenie dla właściwej realizacji podstawy programowej . Proponowane szkolenie wspomoże Państwa w obszarze realizacji skutecznego nauczania, którego efektem jest ocena dostarczająca informacji na temat wiedzy i umiejętności uczniów sprawdzanych w wewnątrzszkolnym ocenianiu i w trakcie egzaminów zewnętrznych.

Program szkolenia

  • Zasady oceniania zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r.
  • Kryteria ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych - wewnątrzszkolne zasady oceniania
  • Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów ucznia w kształceniu na odległość (on-line)
  • Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w nauczaniu zdalnym
  • Nowa formuła egzaminów zawodowych

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas