Zdalne nauczanie w przedszkolu – pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci

Korzyści

1

Poznanie zasad organizowania prowadzenia zdalnego nauczania obowiązującego w przedszkolu.

2

Umiejętność zidentyfikowania czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na sposób i efektywność zdalnego nauczania w placówce.

3

Umiejętność wybrania i przygotowania adekwatnych do możliwości narzędzi do monitorowania osiągnięć dzieci.

4

Poznanie sposobów skutecznej i przyjaznej komunikacji z rodzicami i innymi członkami rady pedagogicznej.

Opis

Obowiązujące w trakcie epidemii przepisy nie wskazują sposobu oceny efektywności pracy nauczycieli i monitorowania osiągnięć dzieci w trakcie zdalnej edukacji przedszkolnej. Nie wskazują także sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, obserwacji pedagogicznych czy oceniania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie zaplanowane wcześniej działania mogą być teraz zrealizowane zdalnie, a dokonując wyboru metod i technik kształcenia na odległość, lub innych form pracy z dziećmi, nauczyciele i dyrektor muszą wziąć pod uwagę szereg czynników. Określenie sposobu realizacji zadań przedszkola w tej kryzysowej sytuacji należy do dyrektora, który odpowiada za funkcjonowanie placówki zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Nasi eksperci pomogą Państwu w dokonaniu analizy własnych zasobów i możliwości oraz w dokonaniu wyboru adekwatnych metod, form i rozwiązań, gwarantujących optymalne funkcjonowanie przedszkola i efektywną pracę nauczycieli,  w realiach zdalnego nauczania.

Program szkolenia

  • Zasady prowadzenia zdalnego nauczania w przedszkolu w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego
  • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na sposób i efektywność zdalnego nauczania w przedszkolu
  • Kryteria wyboru i sposób przygotowania, adekwatnych do możliwości, narzędzi do monitorowania osiągnięć dzieci – przykłady praktyczne
  • Sposoby skutecznej i przyjaznej komunikacji z rodzicami i innymi członkami rady pedagogicznej, pomagające w realizacji zdalnego nauczania
  • Praktyczne pomysły na prowadzenie dokumentacji przebiegu zdalnego nauczania przez nauczycieli i dyrektora.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas