Ocenianie w nauczaniu zdalnym – aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko

Korzyści

1

Znajomość prawnych i praktycznych rozwiązań oceniania w okresie pracy zdalnej.

2

różnych sposobów oceniania na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

3

Wskazanie konstruktywnych uwag dotyczących niedoskonałości i błędów w procesie oceniania.

4

Umiejętność wykorzystania różnych komunikacji elektronicznej w ocenianiu bieżącym, rocznym oraz przy organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Opis

Webinarium poświęcone jest ocenianiu uczniów we wszystkich typach szkół w czasie zdalnego nauczania, z uwzględnieniem kształcenia specjalnego. Poruszane zagadnienia pozwolą na poszukiwanie i znalezienie odpowiedzi na pytania: jak w trudnym dla nauczycieli czasie ustalać zasady oceniania, stosując różne sposoby i formy, techniki, kryteria? Co możemy oceniać? Jak podawać uczniom informację zwrotną? Jak podczas nauczania online oceniać efekty i postępy uczniów? Jak organizować pracę zdalną z klasą na różnych zajęciach edukacyjnych oraz pracę wychowawczą? Jak ustalić ocenę zachowania? Uczestnicy zostaną wyposażeni w przykłady praktycznych rozwiązań dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów oraz organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Program szkolenia

  • Ustalenie sposobu oceniania uczniów w okresie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań tego kształcenia - aspekt prawny a praktyczne rozwiązania.
  • Ocenianie uczniów klas I - III w okresie zdalnego nauczania.
  • Ocenianie z perspektywy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Ocenianie uczniów w edukacji zdalnej na drugim i kolejnych etapach edukacyjnych.
  • Weryfikacja wiedzy i umiejętności oraz monitorowanie postępów uczniów w zdalnym nauczaniu.
  • Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena. Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Tryb wnoszenia zastrzeżeń od rocznych ocen.
  • Pytania, wskazówki prawne.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas