Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem online

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych regulujących zasady funkcjonowania organów szkoły, sposoby dokumentowania pracy szkoły w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

2

Zdobycie wiedzy o sposobach organizacji procesu nauczania w zgodzie z prawem we wszystkich jego aspektach – wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym wraz z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3

Zaznajomienie się z praktycznymi przykładami prowadzenia dokumentacji szkolnej w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół/placówek.

4

Uczestnik dowie się w jaki sposób dokumentować prace szkoły aby wykazać realizacje jej podstawowych zadań w okresie zdalnego nauczania.

Opis

W związku z realizacją przez szkoły procesu nauczania z wykorzystaniem form i metod nauczania zdalnego rodzi się szereg pytań dotyczących między innymi sposobu dokumentowania działań podejmowanych przez szkoły w tym okresie odnoszących się między innymi do dokumentowania samego procesu dydaktycznego, ale również innych powinności realizowanych przez szkoły. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania szkół jest zgodność prawa wewnętrznego z prawe oświatowym. Istotne znaczenie mają tu zapisy prawa wewnątrzszkolnego regulujące zasady funkcjonowania organów szkoły, w tym Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ale również zapisy odnoszące się do organizacji funkcjonowania samego procesu dydaktycznego w odniesieniu do oceniania, realizacji podstawy programowej, itp. Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę w tym zakresie.

Program szkolenia

  • Podstawowe zmiany w prawie oświatowym odnoszące się do sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkół/placówek.
  • Najważniejsze przesłanki organizacji funkcjonowania szkoły w oparciu o przepisy w okresie pandemii i zdalnego nauczania.
  • Organizacja sprawnego funkcjonowania organów szkoły z wykorzystaniem dopuszczalnych prawnie metod i sposobów komunikacji na odległość.
  • Zmiany w prawie wewnątrzszkolnym wynikające z potrzeby dostosowania do wymagań obecnej sytuacji.
  • Narzędzia i metody dokumentowania pracy szkoły odzwierciedlające realizację wszystkich podstawowych zadań i aspektów pracy szkoły/placówki.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas