Nauczanie zdalne - metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej

Korzyści

1

Poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania.

2

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów.

3

Poznanie praktycznych metod i form pracy online z uczniami.

4

Poznanie sposobów aktywizacji uczniów na lekcjach online.

5

Rozwiązanie problemów związanych z ocenianiem i przekazywaniem informacji zwrotnej na lekcjach online.

Opis

Nowy rok szkolny będzie wyzwaniem dla dyrektorów i nauczycieli. Szkoła musi być przygotowana do pracy w wariancie stacjonarnym i zdalnym. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zorganizowanie nauki w szkole, a  nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych ze SPE. Nasze szkolenia jest  skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  W trakcie zajęć zostaną przedstawione zasoby Internetu podnoszące atrakcyjność zajęć i angażujące uczniów w tok nauczania. Będą zaprezentowane sposoby tworzenia gier dydaktycznych i interaktywnych prezentacji oraz platformy komunikacyjne z uczniami, a także praktyczne rozwiązania metodyczne w kształceniu na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poznane narzędzia mogą być również wykorzystywane na lekcjach w trybie stacjonarnym.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne kształcenia na odległość - Rozp. MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
  • Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej - nauczanie zdalne.
  • Gamifikacja w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Sposoby oceniania i komunikacja z uczniami w zdalnym nauczaniu.
  • Praca zdalna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w e-learningu.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas