Obowiązki i odpowiedzialność szkoły w sferze wychowawczej w dobie edukacji na odległość

Korzyści

1

Zaktualizowanie wiedzy na temat obowiązków szkoły w sferze wychowawczo- opiekuńczej.

2

Poznanie charakterystyki pokolenia uczniów.

3

Zaplanowanie wspólnych działań wychowawczych.

Opis

Edukacja zdalna w minionym roku szkolnym skupiła się głownie na sferze dydaktycznej – najprościej, najbezpieczniej i z widocznym efektami, chociażby w postaci ocen, zaliczeń i sprawdzianów. Można policzyć odbyte zajęcia online, połączenia na zoomie, Skypie, wglądy do e-dziennika… Ale czy można policzyć i sprawdzić rozmowy o emocjach i uczuciach? O samopoczuciu, lęku, strachu, osamotnieniu, braku kontaktu z innymi? O radościach i smutkach, sukcesach i porażkach? Uzdolnieniach, pasjach, czy poczuciu braku perspektyw. Czy można sprawdzić jak wpływamy (i czy w ogóle  wpływamy?) na świat wartości, przekonań i kształtowanie postaw naszych wychowanków: wobec siebie, rówieśników, sąsiadów z najbliższej okolicy czy w ogóle innych ludzi? Własnego zdrowia, przyrody, zmian klimatu. Czy budujemy poczucie bycia obywatelem, patriotą? Przecież od zawsze te cele o charakterze wychowawczym budowały szkołę. Były i są jej fundamentem. Czy w dobie wszechobecnych mediów, kontaktów zdalnych, spotkań online, szkoła może zrezygnować z odgrywania roli kształtowania pożądanych postaw  i charakterów swoich wychowanków? Nie, nie może. Zatem jak realizować tego typu cele, zawarte zresztą w zapisach podstawy programowanej i innych aktach prawnych? Na te i wiele innych pytań odpowiemy sobie w czasie naszego szkolenia. Zapraszamy!

Program szkolenia

  • Obowiązki szkoły wynikające z zapisów prawa oświatowego w sferze wychowawczej
  • Uczeń jako przedstawiciel pokolenia Z – i co z tego wynika dla szkoły
  • Relacje międzyludzkie podstawą kształtowania świata wartości uczniów
  • Rola wychowawcy klasowego
  • Działania zespołowe w sferze wychowawczej. Rola szkolnych specjalistów

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas