Wychowawcza rola szkoły w czasach edukacji zdalnej

Korzyści

1

Zaktualizowanie wiedzy na temat obowiązków nauczycieli w sferze oddziaływań wychowawczych.

2

Analiza i uporządkowanie podejmowanych działań wychowawczych.

3

Zaplanowanie działań wychowawczych w edukacji zdalnej/hybrydowej.

Opis

Wychowanie, obok kształcenia i opieki to główne zadania współczesnej szkoły. Od niej oczekuje się, by była nie tylko instytucja nauczającą, ale także chroniącą indywidualność każdego ucznia, przygotowującą go do świadomego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do kierowania własnym rozwojem i procesem samorealizacji. Proces szkolonej edukacji to również doświadczanie rożnych, czasem trudnych sytuacji, sposobów ich rozwiązywania i skutków tych zdarzeń. Zrozumienie, otwartość na problemy ucznia uczy zachowań, kształci kompetencje, które wyposażą go w skuteczne metody radzenia sobie w rożnych sytuacjach życiowych. Szkolenie traktuje o tym, jak realizować zadania wychowawczo-profilaktyczne stojące przed szkołą, jak je monitorować, również w dobie zdalnej edukacji.

Program szkolenia

 • Obowiązki szkoły w sferze wychowania- zapis w aktach prawnych
 • podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • ustawa Prawo oświatowe
 • art.6 ustawy KN
 • Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego
 • zadania wychowawcze szkoły
 • model absolwenta
 • harmonogram działań, modyfikacja na potrzeby zdalnej edukacji
 • szkoła przyjazna : włączenie metod ,technik i praktyk atrakcyjnych dla ucznia
 • informacja zwrotna, kompetencje, Ok-zeszyt,
 • Relacje to podstawa
 • potrzeby , porozumienie bez przemocy
 • empatia-sztuka komunikacji
 • "wyzwania", "uczniowski krąg", rozwijanie zainteresowań , celebrowanie sukcesów- sposób na godzinę do dyspozycji wychowawcy
 • Współpraca z rodzicami
 • sposoby wspierania rodziców w zdalnej edukacji
 • konsultacje, rozmowy, konferencje -jak się do nich przygotować i prowadzić
 • Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w dobie zdalnej edukacji
 • monitorowanie działań ,przykład arkusza
 • przykład arkusza obserwacji lekcji
 • fokusowe sposoby ewaluacji

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas