Wychowawcza rola szkoły w czasach edukacji zdalnej

Korzyści

1

Zaktualizowanie wiedzy na temat obowiązków nauczycieli w sferze oddziaływań wychowawczych.

2

Analiza i uporządkowanie podejmowanych działań wychowawczych.

3

Zaplanowanie działań wychowawczych w edukacji zdalnej/hybrydowej.

Opis

Wychowanie, obok kształcenia i opieki to główne zadania współczesnej szkoły. Od niej oczekuje się, by była nie tylko instytucja nauczającą, ale także chroniącą indywidualność każdego ucznia, przygotowującą go do świadomego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do kierowania własnym rozwojem i procesem samorealizacji. Proces szkolonej edukacji to również doświadczanie rożnych, czasem trudnych sytuacji, sposobów ich rozwiązywania i skutków tych zdarzeń. Zrozumienie, otwartość na problemy ucznia uczy zachowań, kształci kompetencje, które wyposażą go w skuteczne metody radzenia sobie w rożnych sytuacjach życiowych. Szkolenie traktuje o tym, jak realizować zadania wychowawczo-profilaktyczne stojące przed szkołą, jak je monitorować, również w dobie zdalnej edukacji.

Program szkolenia

  • Obowiązki szkoły w sferze wychowawczej w zapisach podstawy programowej i innych aktów prawnych.
  • Relacje nauczyciel – uczeń w czasach edukacji zdalnej/hybrydowej
  • Realizacja programu profilaktyczno -wychowawczego – wyzwania w czasach edukacji zdalnej.
  • Realizatorzy wychowawczej roli szkoły czyli o działaniach zespołowych.
  • Jak monitorować i oceniać podejmowane działania – rola rodziców.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas