Analiza wyników kształcenia oraz monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły

Korzyści

1

Zapoznanie nauczycieli z narzędziami podnoszącymi jakość nauczania i kształcenia.

2

Przedstawienie sposobu analizy i oceniania szkolnych wyników kształcenia, zarówno w czasie nauki stacjonarnej, jak i pracy zdalnej.

3

Przybliżenie sposobu doboru narzędzi potrzebnych do monitorowania procesów edukacyjnych w czasie ograniczeń pracy szkoły wynikających z COVID-19.

Opis

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do analizy wyników kształcenia oraz monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia  hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak analizować wyniki kształcenia, zostaną omówione różne sposoby monitorowania wiedzy uczniów wraz z dostępnymi narzędziami. Czas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia  hybrydowego i oczywiście pracy stacjonarnej szkoły wymaga stałego monitoringu, co przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania placówki i uzyskania właściwych efektów kształcenia. 

Program szkolenia

  • Pojęcie jakości nauczania w kontekście efektywności szkolnej.
  • Ocena szkolnych wyników kształcenia - wskaźniki efektywności szkolnej
  • Analiza ilościowa i jakościowa wyników nauczania
  • Przykładowe narzędzia służące do monitorowania i wdrażania treści programowych.
  • Monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły
  • Model kompleksowe wsparcia szkoły w obszarze diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenie efektywności kształcenia w czasie ograniczeń pracy szkoły, wynikających z COVID-19

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas