Organizacja edukacji hybrydowej i zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bezpieczeństwo, zasady i wsparcie

Korzyści

1

Projektowanie wsparcia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji zdalnej, w oparciu o zapisy prawa oświatowego.

2

Analiza trudnych obszarów pracy zdalnej i poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

3

Porządkowanie wiedzy o metodach edukacji zdalnej adresowanych do uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem przykładów dobrych praktyk.

Opis

Miniony rok okazał się okresem trudnym, ale i otwierającym nowe możliwości uczenia/ nauczania – zarówno przed uczniami, jak i nauczycielami. Edukacja przeniesiona ze świata tradycyjnego do świata online postawiła przed szkołami ogrom problemów, które należało na bieżąco rozwiązywać. A przed nami, być może, kolejny okres z edukacją przeniesioną w wirtualną rzeczywistość.Ale edukacja ta w sposób szczególny „odbiła się” na uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczniach niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czy też przeżywających trudne emocje, kryzysy, z zaburzeniami zachowania. Nie wszyscy ci uczniowie byli w stanie poradzić sobie z organizacją własnej pracy w domu, często nie otrzymując niezbędnego wsparcia. A i w szkole/ placówce trudno jest wprowadzić powszechnie obowiązujące procedury czy też zastosować różnorodne ograniczenia. Jak wspierać tych uczniów przy przejściu do edukacji hybrydowej czy zdalnej? Jak zorganizować zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, wykorzystując zasoby internetowe? Jakie mogą być inne możliwości, tam gdzie łącze internetowe nie znajdzie zastosowania? Jak współpracować z rodzicami uczniów, aby osiągać założone cele i realizować indywidualne programy wsparcia? Proponowane Państwu szkolenie pomoże usystematyzować wiedzę w tym zakresie, przyniesie garść inspiracji i przykłady dobrych praktyk. Zapraszamy!

Program szkolenia

  • O skutecznych i spójnych działaniach nauczycieli – niezbędne procedury
  • Metody i środki edukacji zdalnej z uwzględnieniem zasad pedagogiki specjalnej. Dostępne zasoby internetowe
  • Współpraca z rodzicami w realizacji podstawy programowej
  • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i nauczania indywidualnego. Podstawowe zasady, procedury, niezbędne dokumenty
  • Działania szkolnych specjalistów i współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas