Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

Korzyści

1

Poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania.

2

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów.

3

Poznanie narzędzi informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy online z uczniami.

4

Poznanie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczania danych.

5

Pomoc techniczna eksperta w nauczaniu zdalnym (konsultacje online.

Opis

Zdalne nauczanie stało się faktem. Od 25 marca 2020 szkoły w całej Polsce maja obowiązek wdrożyć e-learning tak, by móc realizować podstawę programową. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zorganizowanie tej formy kształcenia, a gdy stanie się to niemożliwe – znaleźć alternatywne rozwiązanie. Nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych. Nasze szkolenie pozwoli Państwu usprawnić ten proces a nasi eksperci krok po kroku przeprowadzą Państwa przez proces wdrażania kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Program szkolenia

  • Podstawy prawne kształcenia na odległość
  • E-learning w praktyce – przegląd najważniejszych i najskuteczniejszych narzędzi zdalnego nauczania z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu
  • Bezpieczeństwo uczniów i dostosowanie e-learningu do ich możliwości psychofizycznych
  • Sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu
  • Praca zdalna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w e-learningu
  • Zasady rozliczania pracy zdalnej nauczycieli

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas