Nauczanie zdalne – metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

Korzyści

1

Poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania.

2

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów.

3

Poznanie praktycznych metod i form pracy online z uczniami.

4

Poznanie sposobów aktywizacji uczniów na lekcjach online.

5

Rozwiązanie problemów związanych z ocenianiem i przekazywaniem informacji zwrotnej na lekcjach online.

Opis

Bieżący rok szkolny niesie niemałe wyzwanie dla dyrektorów i nauczycieli. Szkoła musi być przygotowana do pracy zarówno w wariancie stacjonarnym, jak i zdalnym. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zorganizowanie nauki w szkole, a nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych. Nasze szkolenie pozwoli Państwu usprawnić ten proces, a nasi eksperci pomogą znaleźć rozwiązania metodyczne w kształceniu na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne kształcenia na odległość - Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  • Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych - nauczanie zdalne
  • Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - nauczanie zdalne
  • Sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu
  • Praca zdalna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w e-learningu

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas