Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów Internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Korzyści

1

Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie umiejętnego i bezpiecznego wykorzystania Internetu, serwisów interaktywnych w trakcie zajęć z uczniami ze SPE.

2

Przegląd najważniejszych platform, aplikacji, narzędzi edukacyjnych przydatnych na zajęciach ze SPE.

3

Zapoznanie się z grami, quizami, aplikacjami, ćwiczeniami interaktywnymi w kontekście SPE.

Opis

Dedykowane szkolenie skierowane do nauczycieli, edukatorów pracujących z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. W trakcie szkolenie zostaną zaprezentowane efektywne i przydatne zasoby Internetu, dedykowane serwisy i portale edukacyjne. W formie warsztatowej zostaną zaprezentowane gry edukacyjne, aplikacje, ćwiczenia interaktywne zachęcające do nauki i sprzyjające zaangażowaniu ucznia ze SPE. Szkolenie oparte na interaktywnych grach i ćwiczeniach w czasie rzeczywistym.

Program szkolenia

  • Najważniejsze umiejętności cyfrowe, wykorzystanie przez ucznia ze SPE Internetu w celach edukacyjnych.
  • Wirtualne zasoby edukacyjne, najbardziej przydatne platformy, aplikacje, serwisy edukacyjne.
  • Gry, quizy, aplikacje interaktywne, grywalizacja, gamifikacja na lekcji z uczniem ze SPE.
  • Grafika, video – bezpłatne źródła legalnego kontentu (zdjęcia, dźwięki).
  • Przeciwdziałanie zagrożeniom: gry komputerowe, mowa nienawiści, agresja, homofobia. Profilaktyka.
  • Edukacja w zakresie innowacji nauczyciela, edukatora prowadzącego zajęcia z uczniami ze SPE.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas