Aktywowanie uczniów podczas nauki online

Korzyści

1

Umiejętność zdiagnozowania zespołu klasowego i adekwatnego angażowania uczniów do współpracy.

2

Znajomość sposobów aktywizacji uczniów i wdrażania ich podczas kształcenia zdalnego.

3

Znajomość aktywnych metod pracy podczas realizacji procesu lekcyjnego online.

4

Umiejętność budowania pozytywnych relacji z zespołem klasowym uczniów i rodziców.

5

Znajomość znaczenia postaw własnych dla aktywizacji uczniów.

Opis

Zmiana wariantu kształcenia na kształcenie online wymaga od nauczycieli modyfikacji podstawy programowej i organizacji procesu lekcyjnego. Koniecznym jest tez zastosowanie atrakcyjnych sposobów aktywizacji ucznia oraz innowacyjnych metod kształcenia angażujących uczniów w proces lekcyjny w innych realiach edukacji. Znaczenie też ma zmiana postaw nauczycieli, zaangażowanie, a także znajomość środowiska ucznia- jako klucza do aktywnej współpracy. Przygotowane szkolenie pomoże nauczycielom, adekwatnie do specyfiki palcówki i sytuacji podjąć istotne działania, angażujące, zachęcające i wspierające ucznia w pracy. Podczas szkolenia otrzymają Państwo pakiet praktycznych i istotnych informacji do pracy z zespołem klasowym w formie on-line.

Program szkolenia

  • Wymagania prawa oświatowego oraz kompetencji kluczowych
  • Wielokierunkowa diagnoza zespołu klasowego - klucz do aktywowania ucznia
  • Innowacyjne sposoby aktywizacji uczniów do nauki online
  • Kreatywne i nowoczesne metody pracy online. Nauczyciel - Trener mentalny ucznia
  • Nauczyciel - Reżyser atrakcyjnego procesu lekcyjnego. Budowanie konstruktywnych relacji.
  • Budowanie płynności edukacyjno-wychowawczej.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas