Jak zdiagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne adresowane do uczniów po doświadczeniach pandemii

Korzyści

1

Uczestnicy znają podstawowe metody diagnozy potrzeb uczniów

2

przeprowadzają diagnozę potrzeb wychowanków, konstruując / wybierając adekwatne narzędzia

3

proponują odpowiedną tematykę treści wychowawczych i profilaktycznych

Opis

Możemy przeprowadzić warsztaty/szkolenie da rodziców z zakresu wsparcia uczniów i rodziców w sytuacji trudnej 

Program szkolenia

  • Rola diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela – rozwijanie kompetencje diagnostyczno-modyfikacyjnych nauczycieli.
  • Sposoby i narzędzia diagnostyczne – przegląd.
  • Diagnoza zakresu potrzeb wychowawczych i profilaktycznych adresowanych do: społeczności szkolnej, zespołu klasowego, indywidualnego ucznia.
  • Analiza zasobów szkoły w sferze wychowawczej i profilaktycznej.
  • O czym, dlaczego i jak rozmawiać z uczniami powracającymi do szkół – zadania wychowawców, specjalistów szkolnych.
  • Wyniki diagnozy a szkolny program profilaktyczno-wychowawczy.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas