Bezpieczeństwo podczas wycieczek i wyjść szkolnych w dobie pandemii.

Korzyści

1

Uczestnicy znają aktualne przepisy prawa regulujące zasady organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych.

2

Wiedzą jakie są obowiązki organizatora wycieczki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, również w stanie pandemii.

3

Dokładnie znają wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas różnego rodzaju wyjść i wycieczek szkolnych oraz potrafią je zastosować w praktyce.

4

Są świadomi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki.

5

Potrafią opracować szkolny regulamin wycieczek.

Opis

Ministerstwo Edukacji i Nauki w bieżącym roku szkolnym uruchamia przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”, którego celem jest stworzenie możliwości uczniom na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Działania w ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane w formie wycieczek edukacyjnych, które dofinansuje MEiN. Będzie to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Przedsięwzięcie uatrakcyjni również proces nauczania. Organizując wycieczki trzeba jednak pamiętać aby ta forma działalności szkoły było zaplanowana i realizowana w pełnych warunkach bezpieczeństwa, również epidemicznego. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo, jak właściwie przygotować i zrealizować wycieczki i wyjścia szkolne zapewniając bezpieczeństwo uczniom z uwzględnieniem również bezpieczeństwa epidemicznego. Poznacie regulacje prawne w tym zakresie oraz dowiecie się jaka odpowiedzialność ciąży na organizatorze wycieczki.

Program szkolenia

 • Przegląd aktualnych przepisów prawnych dotyczących organizacji wycieczek i wyjść szkolnych.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 26 ust.1-3
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. ( Dz.U. 2018 poz. 1055.)
 • Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021-2022.
 • Wytyczne i rekomendacje MEiN, MZ i GIS dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego.
 • Obowiązki i zadania organizatora, opiekunów i kierownika wycieczki.
 • Obowiązki organizatora wycieczki szkolnej krajowej i międzynarodowej.
 • Katalog obowiązków i odpowiedzialności kierownika wycieczki.
 • Opiekunowie wycieczek szkolnych - obowiązki i odpowiedzialność.
 • Katalog osób mogących pełnić funkcje kierownika i opiekuna wycieczki szkolnej.
 • Zasady postępowania w sytuacjach trudnych – zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki, postępowanie w przypadku awarii i wypadku, zasady zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych.
 • Bezpieczeństwo podczas wycieczek autokarowych i koleją.
 • Organizacja i bezpieczeństwo podczas wycieczek przedmiotowych.
 • Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach krajoznawczo-turystycznych.
 • Odpowiedzialność prawna organizatora oraz osób zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczki szkolnej.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna opiekunów i kierownika wycieczek.
 • Odpowiedzialność karna oraz cywilna za zdarzenia podczas wycieczek.
 • Regulamin wycieczek - zasady opracowania oraz przykłady zapisów regulaminowych.
 • Przykłady zapisów w regulaminie wycieczek szkolnych.
 • Miejsce regulaminu w prawie wewnątrzszkolnym.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas