Jak efektywnie i zgodnie z najnowszymi rekomendacjami dokumentować pracę nauczyciela oraz prowadzić dokumentacja nie ujętą w przepisach prawa a funkcjonująca w szkole/placówce?

Korzyści

1

Uczestnicy znają przepisy dotyczące rodzaju i sposobu dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

2

Potrafią jednoznacznie określić rodzaje dokumentacji wymaganej przez konkretne przepisy prawa.

3

Wskazują dokumentację fakultatywną jaką należy prowadzić aby zapewnić wysoką jakość procesu dydaktyczno - wychowawczego.

4

Znają zasady prowadzenia dokumentacji-jej przechowywania i archwizowania.

5

Wiedzą jak przygotować dokumentację do kontroli.

Opis

Praca szkoły a tym samym praca każdego nauczyciela powinna być odpowiednio dokumentowana. Dokumentowanie pracy nauczyciela od wielu lat budzi wiele emocji. Zdaniem wielu pedagogów nadmierna biurokratyzacja zabiera wiele energii i czasu, który mógłby być wykorzystany przez nauczycieli do bezpośredniej pracy w z uczniem. Jakie więc, dokumenty są obligatoryjne w pracy nauczyciela i wynikają wprost z przepisów prawa? A jakie dokumenty warto tworzyć aby praca nauczyciela była uporządkowana a praca szkoły efektywna? Czy nauczyciel powinien prowadzić tylko dokumentację wprost wskazaną w przepisach prawnych? Na te i inne pytania dotyczące dokumentowania pracy nauczyciela otrzymacie odpowiedź podczas naszego szkolenia.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji w szkole i przedszkolu.
  • Obligatoryjne dokumenty w pracy nauczyciela i zasady ich tworzenia uwzgledniające proces odbiurokratyzowania pracy nauczyciela.
  • Dokumentacja fakultatywna wspomagająca pracę nauczyciela i poprawiająca jakość jego pracy.
  • Dokumentacja nie ujętą w przepisach prawa a funkcjonująca w szkole/placówce
  • Przykłady dokumentów obligatoryjnych i fakultatywnych.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
  • Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów szkolnych.
  • Procesy kontroli dokumentacji – kto, kiedy i jak dokonuje kontroli dokumentacji szkolnej.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas