Prawo rodzinne w praktyce szkolnej.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa.

2

Omówienie roli, obowiązków, zadań i trybów postępowania w kontekście prawa opiekuńczego.

3

Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego, które bezpośrednio związane są z praca nauczycieli w szkołach.

4

Uczestnik pozna możliwości prawne rozwiązania często pojawiających się problemów.

5

Zasygnalizowane zostaną najczęstsze sytuacje w praktyce szkolnej, które :generują" możliwość powstania konfliktów i problemów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i nauczycieli, który maja bezpośredni, codzienny kontakt z uczniami i ich opiekunami. Szkolenie ma na celu doskonalenie ich kompetencji zawodowych i pogłębienie wiedzy z zakresu procedur prawnych obejmujących zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, z którymi nauczyciele i dyrektorzy mogą się spotykać w związku z wykonywaną pracą. Udział w szkoleniu zapewni poszerzenie kompetencji tak bardzo potrzebnych do realizacji i ochrony praw dziecka oraz do prawidłowego wywiązywania się z zadań nałożonych przez przepisy na jednostki systemu oświaty. 

Program szkolenia

 • Prawo rodzinne- treść i zakres zastosowania.
 • Treść i zakres władzy rodzicielskiej.
 • piecza nad osobą dziecka,
 • zarząd nad majątkiem dziecka,
 • reprezentacja dziecka.
 • Modyfikacje w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej:
 • Co w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje?
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Opieka naprzemienna.
 • Kiedy ustanawia się dla dziecka opiekuna prawnego.
 • Zdolność prawna dziecka.
 • Zdolność do czynności prawnych dziecka.
 • Prawa i obowiązki przedstawicieli szkoły w kontekście spraw rodzinnych.
 • Pozycja szkoły w postępowaniach prowadzonych przez organy zewnętrzne.
 • Omówienie najczęściej występujących sytuacji „kryzysowych” w szkole.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas