Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Omówienie stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2022 r.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami.

2

Przedstawienie nowych kryteriów oceny.

3

Omówienie powiązań pomiędzy awansem zawodowym i ocena nauczycieli.

4

Przypomnienie procedury dokonywania oceny.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i nauczycieli. Za zadanie postawiliśmy sobie zebranie w jednym bloku najistotniejszych zmian z zakresu dokonywania nowej oceny pracy nauczycieli i dyrektorów. Szczególną uwagę zwrócimy na nowe, określone na poziomie rozporządzenia kryteria oceny i wzajemne relacje pomiędzy oceną nauczyciela i awansem zawodowym. 

Program szkolenia

 • Ocena pracy nauczyciela i ocena pracy dyrektora szkoły w prawie i praktyce.
 • Zadania dyrektora jako dokonującego oceny i ocenianego.
 • Terminy obowiązujące przy ocenie pracy.
 • Powiązanie oceny pracy z nowym awansem zawodowym nauczycieli.
 • Kiedy dyrektor placówki oświatowej będzie musiał obligatoryjnie dokonać oceny pracy nauczyciela?
 • Nowe kryteria oceny uregulowane na poziomie rozporządzenia.
 • Omówienie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych branych pod uwagę przy ocenie nauczycieli.
 • Nowe kryteria oceny pracy dyrektora uregulowane w rozporządzeniu- omówienie.
 • Nowa, procentowa ocena nauczyciela.
 • Karta oceny pracy – elementy obligatoryjne.
 • Odwołanie od oceny pracy - terminy, zadania dyrektora, dokumentacja.
 • Jak dyrektor może odwołać się od oceny?
 • Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy.
 • Jak długo ważna jest ocena pracy?

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas