Jak realizować zmienioną podstawę programową EBD oraz przygotować uczniów i nauczycieli na sytuacje kryzysowe i wojenne.

Korzyści

1

Uczestnicy znają i rozumieją pojęcie zagrożenia, sytuacji kryzysowej - systemu reagowania kryzysowego.

2

Potrafią identyfikować zagrożenia występujące w środowisku szkolnym również w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej.

3

Wiedzą jakie działania w praktyce podejmować w przypadku zagrożenie i sytuacji kryzysowej.

4

Potrafią w praktyce odejmować skuteczne działania z zakresu zabezpieczenia uczniów, ich ewakuacji i udzielenia pierwszej pomocy.

5

Skutecznie i zgodnie z prawem realizują nową pp z EBD w tym zadania z zakresu strzelectwa .

Opis

Z dniem 1 września 2022 r. w życie weszły nowe rozwiązania prawne w zakresie podstawy programowej przedmiotu - edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia te realizowane są zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej. Obecna sytuacja międzynarodowa w związku z wojną na Ukrainie jest dość niestabilna i w związku z tym szczególnie ważne jest aby przygotować środowisko szkolne - uczniów nauczycieli, pracowników na sytuacje kryzysowe, które mogą się pojawić. Szkolenie pozwoli zapoznać się z zasadami przygotowania szkoły na te sytuacje jak również w praktyczny sposób podpowie jak w takich okolicznościach reagować , jakie działania podejmować.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne realizacji zajęć z zakresu EBD w tym sposób realizacji treści z zakresu strzelectwa.
 • Zmiany w podstawie programowej w zakresie treści realizowanych w ramach zajęć z EBD
 • Zasady realizacji zajęć w zakresie umiejętności strzeleckich w okresie przejściowym
 • Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia zajęć z zakresu strzelectwa
 • Warunki techniczne realizacji zajęć strzeleckich
 • Zasady realizacji treści zakresu ratownictwa taktycznego
 • Pojęcie bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowej w świetle prawa.
 • Obowiązki szkoły/placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Definicje, rodzaje terroryzmu, skutki.
 • Procedury zachowania i postępowania w przypadku ataku terrorystycznego na szkołę.
 • Procedura alarmowania i reagowania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (pożar, katastrofa budowlana, atak terrorystyczny itp.).
 • Zasady organizacji pracy szkoły w warunkach nadzwyczajnych (katastrofa, klęska żywiołowa, wojna).
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku różnych sytuacji wypadkowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas