Budowanie relacji z wykorzystaniem skutecznej komunikacji w środowisku szkoły pocovidowej.

Korzyści

1

Wsparcie wychowawców w procesie odbudowywania relacji z uczniami i rodzicami.

2

Wyposażenie środowiska szkolnego w strategię budowania relacji po powrocie do nauczania stacjonarnego.

3

Zapoznanie nauczycieli i wychowawców z metodami pracy i narzędziami wspierającymi budowanie dobrych relacji w środowisku szkolnym.

4

Wsparcie w zakresie opracowania planu budowania relacji z uczniem i jego rodzicem.

5

Zapoznanie z modelem komunikacji sprzyjającej budowaniu dobrych relacji w środowisku.

Opis

Po bardzo długim czasie nauczania zdalnego uczniowie i nauczyciele powracają do nauczania stacjonarnego. Okres nauczania zdalnego zmienił szkołę bardzo istotnie. Szczególnie wielkim wyzwaniem dla nauczycieli w tym okresie było utrzymanie właściwych, czyli bliskich relacji z uczniami i ich rodzicami. Pomimo dużego wysiłku pedagogów, relacje te na pewno uległy rozluźnieniu. W perspektywie powrotu uczniów do szkół problem odnowienia relacji osobistych lub nawet ich redefinicja, jest problemem pierwszoplanowym i najważniejszym zadaniem dla nauczycieli na najbliższy czas. Podczas naszego szkolenia podpowiemy jak i za pomocą jakich metod i narzędzi możemy na nowo budować relacje nauczyciela z uczniem oraz jego rodzicami. Pamiętajmy, że bez dobrych relacji nie ma dobrej i efektywnej szkoły. W budowaniu relacji szczególną rolę odgrywa komunikacja. Na szkoleniu zaproponujemy model komunikacji skutecznej i budującej dobre relacje w środowisku szkolnym. Nie zapomnimy również o wsparciu procesów odtwarzania dobrych relacji w zespole nauczycielskim.

Program szkolenia

 • Podstawowe zasady budowania relacji w środowisku szkolnym.
 • Znaczenie relacji w środowisku szkolnym.
 • Zasady i mechanizmy budowania dobrych relacji w szkole.
 • Zasady budowania relacji po okresie izolacji szkolnej (nieobecności ucznia w szkole)
 • Szkolna strategia budowania relacji po okresie izolacji spowodowanej nauczaniem zdalnym.
 • Diagnoza sytuacji emocjonalnej i potrzeb uczniów w zakresie budowania relacji po powrocie do szkoły.
 • Znaczenie strategii w skutecznym budowaniu na nowo relacji w środowisku szkolnym.
 • Tworzenie strategii - plany działań wspierających proces odbudowy dobrych relacji szkolnych.
 • Zadania z zakresu budowania relacji nauczyciel uczeń oraz uczeń-uczeń.
 • Zadania z zakresu wspierania właściwych relacji w gronie pedagogicznym ( środowisku szkoły).
 • Zadania z zakresu budowy relacji nauczyciel - rodzic.
 • Odbudowa relacji szkoły z otoczeniem szkoły.
 • Przegląd metod pracy oraz narzędzi służących odbudowaniu relacji w środowisku szkolnym po okresie izolacji pandemicznej.
 • prezentacja metod pracy służących odbudowie więzi i relacji w grupie klasowej
 • prezentacja modelu komunikacji służącej budowaniu dobrych relacji w gronie pedagogicznym oraz w komunikacji z rodzicami.
 • Tworzenie planu odbudowy relacji szkoły z otoczeniem szkolnym (rodzicami, uczniami, środowiskiem lokalnym).
 • opracowanie planu odbudowy relacji nauczyciel - uczeń oraz uczeń - uczeń.
 • Standardy komunikacji sprzyjające odtworzeniu relacji w gronie pedagogicznym.
 • potrzeba tworzenia modelu pozytywnego komunikowania się w gronie pedagogicznym i w środowisku szkolnym.
 • założenia modelu komunikacji podwójnej podmiotowości i zasady jej wdrożenia w praktykę.
 • przykładowe działania mające wzmocnić relacje w gronie pedagogicznym.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas