Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – od teorii do działań praktycznych w przedszkolu, szkole, placówce

Korzyści

1

Uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu znają podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2

dokumentują swoje działania w tym zakresie,

3

efektywnie współpracują na rzecz wspomagania dziecka ze specjalistami, rodzicami,

4

poszukują dodatkowego wsparcia dla dziecka i jego rodzica w środowisku.

Opis

Edukacja włączająca, która staje się faktem na naszych oczach obejmuje również najmłodsze dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami. Podstawą korzystnych zmian w rozwoju dziecka niepełnosprawnego jest podjęcie działań kompleksowych jak najwcześniej. Temu celowi przyświeca organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. Adresowana jest  do dzieci, u których wykryto niepełnosprawność do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Całość działań wspierających odbywa się poprzez działania zespołowe skierowane do dziecka i jego rodziny.

W proponowanym szkoleniu przybliżymy organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od strony założeń prawno-organizacyjnych oraz praktycznych.

Program szkolenia

 • Dziecko niepełnosprawne. Dlaczego należy organizować stymulację rozwoju jak najwcześniej?
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podstawy prawne organizacji.
 • Tworzenie zespołu do spraw wwrd.
 • Rola diagnozy medycznej i funkcjonalnej w planowaniu wsparcia rozwoju dziecka
 • Dokumentowanie pracy zespołowej
 • dokumentacja dotycząca dziecka,
 • dokumentacja dotycząca pracy z rodzicami,
 • dokumentacja pracy zespołu wwrd,
 • dokumentacja dyrektora placówki organizującej wwrd.
 • Przegląd metod pracy z dzieckiem i jego rodziną.
 • Rodzic w zespole – o efektywnym współdziałaniu:
 • zasady współpracy z rodzicami,
 • formy i możliwości pozazespołowego wsparcia rodziców dzieci objętych wwrd,
 • trudne emocje – jak je niwelować i z nimi pracować.
 • Pytania, dyskusje, refleksje.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas