Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako podstawowe zadanie każdego nauczyciela

Korzyści

1

Uczestnicy poznają przepisy prawa oświatowego dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

2

Nauczyciele dowiedzą się jakie są formy i wymagania formalne związane z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

3

Umieją zorganizować i prowadzić zintegrowane działania wobec ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Opis

Problematykę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży regulują przepisy prawa. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. rozszerza zadania, wychowawców, nauczycieli i specjalistów. uczeń objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga wsparcia w postaci zintegrowanego działania całej rady pedagogicznej. Obowiązek realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej spoczywa na każdym nauczycielu – warto o tym pamiętać w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 

Program szkolenia

  • Mapa pojęć z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Rola nauczyciela w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - zadania i obowiązki wg przepisów prawa
  • Zasady powoływania koordynatora i zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Przepływ informacji pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych
  • WOPFU i IPET – zasady opracowania, metody zbierania danych. Zasady prowadzenia diagnozy przez obserwację pedagogiczną.
  • Wykorzystanie wniosków z monitorowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej do tworzenia planu pracy szkoły
  • Dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej – rozwiązania praktyczne.
  • Przykładowe sytuacje z zakresu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas