Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela

Korzyści

1

Przypomnienie zakresu obowiązków nauczycieli związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą.

2

Poznanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji pracy nauczyciela.

3

Stworzenie banku pytań kluczowych.

4

Opracowanie wniosków, rekomendacji oraz zadań do dalszych działań w różnych obszarach pracy szkoły.

Opis

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela nauczyciel powinien   dokonywać  analizy  własnej pracy wykorzystywać wnioski   wynikające z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy oraz dokonywać  ewaluacji  własnej pracy  Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak w oparciu o wnioski przygotowywać rekomendacje i wykorzystać je do opracowania zadań, które będą służyć doskonaleniu pracy nauczyciela / szkoły w każdym obszarze działalności

Program szkolenia

  • Przepisy prawa obowiązujące nauczycieli zgodnie z nowymi aktami prawnymi.
  • Ewaluacja realizacji podstawy programowej - gromadzenie danych, analiza zebranych informacji, przygotowanie wniosków.
  • Opracowanie rekomendacji i zadań do realizacji.
  • Teczka wychowawcy klasy - analiza pracy nauczyciela-wychowawcy.
  • Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  • Model wspierania nauczycieli w zakresie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas