Jak opracować ocenę pracy nauczyciela przedszkola i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy prawa

Program szkolenia

  • Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
  • Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego pod kątem oceny pracy
  • Ewaluacja jako forma nadzoru planowanie, realizacja, dokumentowanie
  • Kontrola oceny stanu przestrzegania przepisów prawa w placówce omówienie narzędzi
  • Wspomaganie nauczycieli - zadania dyrektora szkoły/placówki
  • Obserwacja jako narzędzie zbierania informacji w procesie bieżącego nadzoru
  • Przykładowe wzory arkuszy obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych zadań statutowych w nawiązaniu do oceny pracy nauczycieli

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas