Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych- obowiązki do 17 grudnia 2021 r.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony sygnalistów.

2

Omówienie zasad zawartych w projekcie ustawy.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Zapraszamy  do organizacji spotkań informacyjnych z zakresu dyrektywy UE dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Państwa szkół lub placówek oświatowych.
Nowe regulacje nakładają obowiązek rzetelnego poinformowania pracowników o ich prawach i obowiązkach w zakresie zapisów w/w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz Projektu z dnia 14 października 2021 r.

Za zadanie postawiliśmy sobie zebranie w jednym bloku wszystkich aspektów formalnych i praktycznych dotyczących problematyki ochrony sygnalistów na gruncie dyrektywy UE oraz projektu ustawy. 

Program szkolenia

 • Geneza regulacji prawnej dotycząca "sygnalistów”.
 • Tworzenie wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów w nawiązaniu do przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO.
 • Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń.
 • Przebieg działań wyjaśniających.
 • W jaki sposób „utrzymać kontakt” z sygnalistą?
 • Udostępnianie pracownikom i klientom informacji na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń?
 • Wprowadzenie i ujednolicenie słownika nowych pojęć obowiązujących w Dyrektywie oraz w projekcie ustawy w odniesieniu do wewnątrzzakładowych aktów prawnych
 • Procedura ochrony sygnalisty i zakaz podejmowania działań odwetowych przy stosowaniu obowiązujących w Polsce zasad prawa pracy.
 • Rola związków zawodowych w zakresie wprowadzenia polityki przyjmowania zgłoszeń zgodnie z opublikowanym projektem ustawy.
 • Zgłoszenia nieprawdziwe, nie objęte zakresem stosowania dyrektywy oraz w złej wierze- postępowanie .
 • Wyeliminowanie działań odwetowych – podstawy prawne.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas