Działania antykorupcyjne w szkole

Korzyści

1

Poznanie aktualnych podstaw prawnych określających zasady postępowania antykorupcyjnego

2

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania zjawisk korupcyjnych

3

Poznanie zasad postępowania zgodnego z kodeksem etycznym .

4

Przygotowanie do opracowania i wdrożenia procedur antykorupcyjnych

Opis

Korupcja, jako zjawisko powszechne, wymaga powszechnych działań obywateli przeciwko nadużywaniu władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych i pełniących funkcje publiczne , a więc i pracowników oświaty. Ze względu na wagę problemu opracowano wiele uregulowań prawnych , które powinny się przyczynić do obniżenia skali problemu. W polskim systemie prawnym, korupcja jest przestępstwem ściganym z urzędu i podlega karze zgodnie z kodeksem karnym. W celu wzmocnienia postaw etycznych pracowników administracji publicznej oraz w celu przeciwdziałania zjawiskom korupcji został opracowany Program Zwalczania Korupcji oraz Strategia Antykorupcyjna w Ministerstwach, do wdrożenia której są zobowiązane jednostki podległe. 

Program szkolenia

  • Zagadnienie korupcji w europejskich i krajowych uregulowaniach prawnych
  • Zjawisko korupcji i jego przejawy również w edukacji
  • Zadania i Obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zjawisku korupcji - etyka zawodowa
  • Procedury antykorupcyjne w szkole -tryb zgłaszania zdarzeń korupcyjnych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas