Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rola wychowawcy i nauczyciela w kontekście problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży

Korzyści

1

Ukazanie szerokiego zakresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa.

2

Poznanie roli wychowawcy, nauczyciela i specjalistów szkolnych w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

3

Zintegrowane działania nauczycieli w kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

4

Poznanie problemów, z którymi borykają się współcześni uczniowie.

5

Poznanie wspierającej roli nauczyciela oraz środowiska wspomagającego uczenie się.

Opis

Temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej kolejny raz powraca do szkół. A wyniki badań nad zdrowiem psychicznym i fizycznym dzieci i młodzieży biją na alarm. Szkoła staje się miejscem, gdzie uczniowie (oraz ich rodzice) poza edukacją oczekują zrozumienia w występujących coraz częściej zaburzeniach emocjonalnych dzieci i młodzieży, w sytuacjach trudnych, kryzysowych, traumatycznych. Wielu uczniów potrzebuje natychmiastowej pomocy oraz wsparcia w trakcie bieżącej pracy na lekcji. Wsparcia oczekują również rodzice, którzy często w obliczu kryzysy stają się bezradni i nie wiedzą w jaki sposób pomóc swoim dzieciom. Współczesna szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie otrzymują profesjonalną pomoc nie tylko od pedagoga, psychologa czy innego specjalisty, ale również od każdego nauczyciela. Z tego szkolenia dowiecie się Państwo jak rozmawiać z uczniem w sytuacjach trudnych oraz jak udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z nim. Także jak o problemach rozmawiać z rodzicami, aby chcieli współpracować. 

Program szkolenia

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących aktów prawnych.
  • Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: diagnoza potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli; formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kwalifikacje nauczycieli specjalistów
  • Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej: rola i zadania nauczycieli oraz dyrektora, dokumentacja.
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej: problemy uczniów, trudności i zaburzenia emocjonalne.
  • Schemat pomocy w odniesieniu do przykładów praktycznych. Jak rozmawiać z rodzicami?
  • Wspierająca rola nauczyciela oraz środowisko wspomagające uczenie się.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas