Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach – jak zorganizować proces nauczania, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy.

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady pracy z uczniami z Ukrainy w fazie ich przyjmowania do szkoły i aklimatyzacji do nowych warunków.

2

Potrafią właściwie zorganizować proces lekcyjny w zakresie wsparcia i opieki ale również dydaktyki.

3

Wiedzą w jaki sposób formatować środowisko pracy oraz potrafią podejmować działania integrujące uczniów.

4

Znają sprawdzone metody i formy pracy z uczniami doświadczonymi wojną.

5

Potrafią właściwie dobierać metodykę i sposób pracy w zależności od bieżącej sytuacji w klasie/grupie.

Opis

Polska jest częścią wolnego świata opartego na otwartości i zrozumieniu. Od wielu lat w naszych szkołach funkcjonują uczniowie z rożnych krajów świata. Niestety ostatnie tragiczne wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów, w szczególności ich charakter oraz skala powodują, że przed naszymi szkołami, placówkami i co najważniejsze samą kadrą pedagogiczną stoją problemy z którymi dotąd nie mierzyliśmy się. To szkolenie ma nam pomóc odnaleźć się w obecnej trudnej sytuacji. Podczas naszego spotkanie dowiecie się Państwo w jaki sposób postępować z dziećmi z Ukrainy w momencie ich przyjmowania do naszych szkół, ale również omówimy w jaki sposób organizować pracę podczas zajęć, podzielimy się dobrymi praktykami z zakresu metodyki i form pracy w tej nowej rzeczywistości.     

Program szkolenia

  • Zasady pracy z uczniami z Ukrainy w fazie ich przyjmowania do szkoły i aklimatyzacji do nowych warunków funkcjonowania edukacyjnego.
  • Jak właściwie organizować proces lekcyjny w zakresie wsparcia i opieki ale również dydaktyki dla uczniów z Ukrainy.
  • Jak tworzyć przyjazne środowisko pracy oraz jakie działania podejmować w celu integracji uczniów z Ukrainy w naszym środowisko szkolnym.
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniami po traumatycznych doświadczeniach, którzy znaleźli się w nowym środowisku edukacyjnym.
  • Sposoby bieżącej pracy oraz zasady bieżącego reagowania w sytuacjach trudnych w okresie adaptacji uczniów do nowego środowiska.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas