Organizacja pracy świetlicy w nowym roku po doświadczeniach pandemii

Korzyści

1

uczestnicy: znają aktualne podstawy prawne organizacji pracy świetlicy

2

w sposób bezpieczny i efektywny organizują zajęcia w świetlicy szkolnej

3

projektują pracę i ją dokumentują, zgodnie z zapisami prawa oświatowego

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych.
  • Organizacja pracy świetlicy w bieżącym roku z wykorzystaniem doświadczeń okresu pandemii.
  • Cele i zadania świetlicy w statucie – analiza poprawności przykładowych zapisów.
  • Kompetencje i zadania pracowników - kierownik i wychowawca świetlicy.
  • Bezpieczeństwo zajęć świetlicowych – wyjścia, wycieczki, wypadki oraz zasady przyprowadzania i odbioru dzieci.
  • Budowanie planów pracy świetlicy na rok szkolny z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 21/22 oraz potrzeb wychowawczych, reintegracyjnych placówki.
  • Dokumentacja pracy świetlicy – od planów pracy po sprawozdania z działalności.
  • Nowatorskie rozwiązania w pracy świetlicy czyli o innowacjach, projektach, nowoczesnych technologiach.
  • Pytania, dyskusja, refleksje.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas