Nowe obowiązki dyrektorów od 1 września 2022 r. związane z zatrudnieniem specjalistów

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa.

2

Omówienie algorytmów dotyczących zatrudniania.

3

Przedstawienie wymogów kwalifikacyjnych.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i osób zarządzajacych w jednostkach systemu oświaty. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z nowymi zasadami dotyczącym obowiązku zatrudniania specjalistów począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Na szkoleniu, w przystępny sposób, omówione zostaną zasady i algorytmy dotyczące zatrudniania.  

Program szkolenia

  • Geneza wprowadzenia regulacji ustawowej.
  • Rozszerzenie katalogu specjalistów wskazanych ustawie Karta Nauczyciela.
  • Zadania specjalistów określone w przepisach w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Wymagania kwalifikacyjne stawiane specjalistom.
  • Omówienie nowego sposobu określenia minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych wskazanego w dodanym art. 42 d ustawy Karta Nauczyciela.
  • cel regulacji,
  • wskazanie daty określenia liczby uczniów i wychowanków,
  • algorytmy obliczania wymiaru etatów specjalistów.
  • Obowiązki organu prowadzącego w związku z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas