Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/23 w kontekście wyzwań trudnej rzeczywistości

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady i podstawy prawne konstrukcji programu

2

analizują z wykorzystaniem przykładowych metod i narzędzi potrzeby społeczności szkolnej

3

projektują program profilaktyczno-wychowawczy, odpowiadający specyfice i potrzebom szkoły

Opis

Jednym z podstawowych dokumentów obok podstawy programowej, regulujących pracę szkoły jest program profilaktyczno-wychowawczy. To efekt wspólnych działań rodziców i rady pedagogicznej. Program stanowi indywidualny dokument każdej placówki, związanej z jej środowiskiem, problemami, sytuacją uczniów, ich potrzebami i możliwościami oraz  z doświadczeniami.

 Program profilaktyczno-wychowawczy każda szkoła przygotowuje już od wielu lat, niemniej rok szkolny 2022/23 to rok zapewne kolejny trudny rok: nie uporaliśmy się z problemami popandemicznych skutków a u progu trudne emocje, traumatyczne przeżycia i polskich, i ukraińskich uczniów. Pojawia się często konieczność budowania społeczności uczniowskiej w nowych warunkach. Potrzeba wsparcia psychofizycznego dla naszych zróżnicowanych uczniów, nigdy nie była tak wielka. Stąd ważne cele i idące za tym działania pomocowe – wychowawcze, profilaktyczne, które  należy zaplanować świadomie.

Szkolenie pomoże Państwu w sposób celowy, systemowy i zgodnie z prawem skonstruować ten ważny dokument – wyznacznik pracy wszystkich nauczycieli.

Program szkolenia

 • Aktualne zapisy prawa oświatowego, w tym główne kierunki polityki oświatowej państwa,
 • wyniki diagnozy środowiska i społeczności szkolnej,
 • wnioski z ewaluacji ubiegłorocznego programu.
 • Jak przeprowadzić diagnozę środowiska:
 • konstrukcja własnych narzędzi i sposobów diagnozy,
 • analiza przykładowych narzędzia – wady i zalety ich wykorzystania.
 • formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie zgromadzonych wyników.
 • Ewaluacja ubiegłorocznego programu – na co należy zwrócić szczególną uwagę:
 • wytyczne MEiN do działań wychowawczych i profilaktycznych z ukierunkowaniem na pracę wychowawczą z uczniami cudzoziemskimi i polskimi, w cieniu działań wojennych,
 • wykorzystanie wyników badań ogólnopolskich dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży,
 • wnioski z trudności, kryzysów, problemów, wyzwań dotykających uczniów i nauczycieli w codzienności szkolnej,
 • rekomendacje do budowy aktualnego programu.
 • Konstruowanie programu – krok po kroku:
 • kogo chcemy wychować czyli model absolwenta,
 • jak budować cele w programie,
 • strategie działań na poziomie szkoły, oddziału i indywidualnego ucznia – współpraca nauczycieli i specjalistów,
 • planowanie strategii ewaluacyjnych.
 • Wykorzystanie zasobów środowiska do działań profilaktyczno-wychowawczych.
 • Wdrażanie opracowanego programu.
 • Rola współpracy z rodzicami na etapie konstruowania i realizacji programu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają:
 • - przykładową strukturę programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • - przykładowe narzędzia do działań diagnostycznych,
 • - zestaw cech i wartości przydatnych przy tworzeniu modelu absolwenta.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas