Zakończenie awansu zawodowego nauczyciela w roku szkolnym 2022/23. Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2022/23 - jakie kroki podjąć, żeby zakończyć go z sukcesem.

Korzyści

1

Uzyskanie wiedzy na temat działań jakie podjąć musi dyrektor i nauczyciel.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy zobowiązani są do podjęcia określonych czynności w związku z zakończeniem awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023. 

Program szkolenia

 • Przypomnienie podstaw prawnych, jakie obowiązują nauczycieli i dyrektorów w tzw. Nowym i starym awansie.
 • Nowy awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki dyrektora.
 • ocena pracy po rozwiązaniu stosunku pracy,
 • dokumentacja, którą należy przygotować dla nauczyciela, który będzie miał zaliczone okresy pracy na poczet przygotowania do zawodu i przystąpi do egzaminu w 2023 r. (zaświadczenie, ocena pracy, opinia).
 • dokumentacja, którą sporządza dyrektor na zakończenie 2 roku przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • „zajęcia obserwowane”- dokumentowanie (kryteria i niezbędna dokumentacja).
 • Nowy awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki nauczyciela:
 • „zajęcia obserwowane”- przebieg i niezbędna dokumentacja,
 • wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania (termin, treść i obowiązkowe załączniki).
 • Stary awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki dyrektora.
 • ocena dorobku zawodowego- podstawy sporządzenia i treść,
 • prawidłowo przygotowane zaświadczenie,
 • potwierdzenie dokumentów.
 • Stary awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki nauczyciela.
 • jak prawidłowo zredagować wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania,
 • obowiązkowe załączniki (ocena dorobku, sprawozdanie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu).
 • Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego w nowym i starym awansie- omówienie.
 • Przebieg postępowania przed organem prowadzącym- omówienie.
 • Stary awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • podstawa prawna,
 • treść wniosku i wymagane załączniki (sprawozdanie, zaświadczenie, ocena dorobku, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu),
 • dokumentacja, którą musi sporządzić dyrektor,
 • postępowanie przed organem sprawującym nadzór- przebieg.
 • Nowy awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (po zaliczeniu okresów pracy).
 • podstawa prawna,
 • treść wniosku i wymagane załączniki („opis”, zaświadczenie, ocena pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu),
 • dokumentacja, którą musi sporządzić dyrektor,
 • postępowanie przed organem sprawującym nadzór- przebieg.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas