Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się jak ocenić swoją pracę oraz postępy uczniów i wychowanków w kontekście udzielanej pomocy

2

Uczestnicy nauczą się formułować wnioski do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem, poznają narzędzie niezbędne do mierzenia efektów swojej pracy, będą potrafili zaplanować dalsze działania związane z udzielaną pomocą.

Opis

Szkoły i placówki są zobligowane do oceny skuteczności ppp . Związane jest to planowaniem dalszych działań - kontynuacji już realizowanych czy też wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań. Rady pedagogiczne w różnorodnych zespołach winny ocenić swoją pracę oraz postępy uczniów i wychowanków. Jak tego dokonać? Jakich narzędzi użyć? Jak udokumentować i przekazać zainteresowanym - uczniom, rodzicom, dyrektorowi i innym nauczycielom? Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedzi na szkoleniu

Program szkolenia

  • Analiza form pomocy i zadań przydzielonych poszczególnym nauczycielom i specjalistom.
  • Bieżące wsparcie ucznia - wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako sposobu ewaluacji działań.
  • Analiza - ilościowa i jakościowa - realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni.
  • Narzędzia do oceny postępów ucznia korzystającego z zajęć specjalistycznych.
  • Jak ocenić pomoc udzielaną rodzicom uczniów - tworzenie i wykorzystanie skutecznych metod.
  • Dokumentowanie działań związanych z oceną ewaluacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas