Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość.

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogicznych.

2

Podsumowanie realizacji zadań nauczycieli, specjalistów w obszarze ppp, w czasie edukacji zdalnej.

3

Umiejętność udokumentowania z wykorzystaniem podanych wzorów - wszelkich działań związanych z pracą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Opis

Od marca 2020 r. edukacja szkolna z formy stacjonarnej przeniosła się w wirtualną przestrzeń, co w wielu obszarach pracy szkoły – dotychczas unormowanych, ujednoliconych i działających sprawnie – spowodowało wiele zawirowań, zaburzeń i trudności.  Szczególnie dotyczy to właśnie działań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z rewalidacją czy pracą nauczycieli tzw. wspomagających. Jak realizować tę pracę? Jak ją zewaluować? Jak przygotować niezbędne dokumenty, które często powinny powstać zespołowo, we współpracy ze specjalistami – nie tylko szkolnymi, ale i rodzicami. Czy i w jaki sposób należy je modyfikować?

Na te i inne pytania uczestnicy szkolenia odpowiedzi otrzymają, oparte na aktualnych zapisach prawa oświatowego oraz doświadczeniu prowadzących. Zapraszamy!

Program szkolenia

  • Obowiązki szkoły/ przedszkola wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z opinią, orzeczeniem, rozpoznaniem nauczycielskim.
  • Zadania nauczycieli i specjalistów w ramach udzielania ppp, ze szczególnym uwzględnieniem okresu edukacji na odległość.
  • Formy wsparcia uczniów w bieżącej pracy – przykłady działań w czasie realizacji zajęć online.
  • Narzędzia do ewaluacji, oceny efektywności udzielnego wsparcia. Rola współpracy z rodzicami i aktualne możliwości.
  • Dokumentowanie udzielanej pomocy przez nauczycieli, w tym „wspomagających” specjalistów, zespoły - modyfikowanie ipetów, wopfu.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas