Wykorzystanie technologii w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Korzyści

1

Poznanie katalogu narzędzi online ułatwiających przygotowanie materiałów dydaktycznych.

2

Nauka wykorzystywania narzędzi ICT w procesie edukacyjnym w zespole klasowym.

3

Realizacja założeń wpisanych w dostosowaniach związanych z metodami oraz formami pracy.

4

Nabywanie umiejętności indywidualizacji nauczania.

Opis

W ciągu ostatnich miesięcy wiele placówek oświatowych wdrożyło do swojej pracy technologie ICT. Najczęściej są to platformy ułatwiające organizację pracy zdalnej. Wartością dodaną tych działań, jest to, że wielu nauczycieli zobaczyło wartość oraz użyteczność technologii w procesie nauczania. Aby sprostać potrzebom wielu Rad Pedagogicznych warto rozwijać umiejętność stosowania technologii. Jednym w ważnych elementów pracy szkoły jest udzielania wsparcia uczniom ze SPE. Szkolenie ma na celu zapoznać nauczycieli z wieloma aplikacjami, zasobami, programami dostępnymi w sieci, które mogą wykorzystać w pracy z uczniem z SPE. Dostępność narzędzi takich jak telefon, laptop itp. umożliwia organizacje wspierania uczniów z SPE w trakcie lekcji jak i poza nią. Dlatego znajomość różnorodnych aplikacji ułatwi przygotowanie zajęć wpisujących się w działania związane z PPP.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do założeń związanych udzielaniem wsparcia uczniom SPE. Analiza najczęstszych zaleceń wynikających z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • Przegląd podstawowych strategii nauczania sprzyjających udzielaniu wsparcia uczniom ze SPE
  • Narzędzia ułatwiające pracę z uczniem dyslektycznym.
  • Indywidualizacja pracy na lekcji - narzędzia ICT sprzyjające temu procesowi.
  • Praca z uczniem zdolnym - uczeń jest twórcą, a nie odbiorcą.
  • Platforma OFFICE 365 lub G-Suite, a wsparcie ucznia SPE.
  • Przykłady gotowych zasobów podnoszące atrakcyjność zajęć.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas